Opasyhdistys Kauhavan oppaat ry

Oppaan käyttäminen on järkevää siksi, että paikkakuntaa pääsee lähemmäksi oppaan tarinoita kuulemalla. Tarinat eivät ole mitä tahansa kuulopuheita, vaan opasyhdistyksen jäsenet päivittävät aktiivisesti tietojaan ja osaamistaan.

Oppaiden kehittymistä organisoi paikallinen järjestömme Kauhavan oppaat ry (aiemmin Kauhavan-Härmäin oppaat ry). Kauhavan oppaat ry kuuluu Suomen Opasliitto ry:hyn.

Auktorisoidut oppaat ovat suorittaneet 160-tuntisen matkailuoppaan kurssin Suomen Opasliiton vaatimusten mukaisesti. Kurssiin kuuluu opastusnäytteen antaminen bussissa opasliiton kahdelle arvioijalle ja kahdelle paikallistuntijalle palautepalaverin kera. Auktorisointi- tai aktiivisuusnäyte annetaan joka viides vuosi ja ammattitutkinnon suorittaneet antavat sen joka kahdeksas vuosi.

Opasliitossa Suomi on jaettu 10 alueeseen ja meidän Pohjanmaan alueella (entinen Vaasan lääni) on omat aluepäivämme keväisin ja syksyisin. Kauhavan-Härmäin oppaitten järjestämät aluepäivät Pohjanmaan alueen oppaille pidettiin Ylihärmässä v. 2011.

Valtakunnalliset opaskoulutuspäivät pidetään kaksi kertaa vuodessa. Suomen Opasliiton valtakunnallinen liittokokous pidettiin Kauhavalla vuonna 2016.

Mummu ja lapset Kauhavan kartta